tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

15 miljoner till hjärtsviktsforskning

Av Mats Holmström 2015-06-18
15 miljoner kronor till KI-forskaren Lars Lund för studie kring hjärtsvikt. Den 15:e juni delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag. Målet med forskningen är att hitta en ny behandling som räddar liv och minskar antalet sjukhusinläggningar.

– Hjärtsvikt av typen där hjärtat är stelt och inte kan fyllas med blod är vår tids största hälsoproblem och utmaning för vår forskning. Nu får vi möjlighet att göra den första kanske mest framgångsrika behandlingsstudien någonsin inom detta viktiga område, säger Lars Lund docent på Institutionen för medicin, Karolinska Institutet och överläkare på Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsprojektet är unikt i sitt upplägg och omfattar två delar: dels grundforskning för att hitta mekanismerna bakom sjukdomen. Dels arbetar Lars Lund och hans grupp med det nationella Svenska hjärtsviktsregistret RiksSvikt. Stora forskningsanslaget tilldelas för en landsomfattande randomiserad studie av läkemedlet Spironolakton som görs helt inom registret.

– Varje år delar vi ut vårt största anslag till svenska forskare som verkligen gör skillnad för de som drabbas. Lars Lunds världsunika forskning kan leda till att fler överlever och får ett bättre liv och det är vi tacksamma över att kunna bidra till, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Lars Lunds registerstudie omfattar 4 000 patienter som rekryteras och följs under cirka fem år. Detta är den första randomiserade studien av hjärtsvikt som görs i ett register i världen.