tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Allt fler sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa

Av Mats Holmström 2013-11-29
Psykisk ohälsa är den enskilt vanligaste orsaken till sjukskrivning bland svenska arbetstagare och kvinnor är värst utsatta. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Dessutom ökar långvariga sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa enligt rapporten. Risken att drabbas av långvarig psykisk ohälsa är lägst i Stockholm och högst i Västra Götaland och Blekinge.

Från 2005 minskade antalet sjukskrivningar med psykisk diagnos under några år. Regeringen och socialförsäkringsadministrationen fokuserade på att minska utnyttjandet av sjukförsäkringen, och förändringar i regelverk och tillämpning ledde till en nedgång i antalet nya ersatta sjukfall. Sedan 2009 ökar antalet igen, enligt rapporten.

Av de nya sjukfall som godkändes 2010 och 2011 hade 30 procent av kvinnorna och 16 procent av männen fått en psykisk diagnos. Kvinnor får oftare stressdiagnoser än män, som oftare drabbas av depression och ångest. Anpassningsstörning, det som i dagligt tal ofta kallas utbrändhet, är en mycket ovanlig diagnos. En procent av kvinnorna och färre än en procent av männen har fått en sådan diagnos.

Sjukskrivningstalen varierar mellan yrkesgrupper och delar av landet. Långvarig psykisk ohälsa är vanligast bland personal i vård och skola, särskilt i yrkesgrupperna ”övrig hälso- och sjukvårdsarbete” (bland annat sjukgymnaster och dietister), sjuksköterskor, barnmorskor, medicintekniska assistenter respektive förskollärare och fritidspedagoger, enligt rapporten.