tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Apotekarsocieteten anordnar Precision Medicine

Av Joel Olsson 2015-03-15
Vilka verktyg finns för att skräddarsy behandlingar för vissa patienter idag och i framtiden?
Professor Mathias Uhlén, KTH och Johan Christensson, Partner, HealthCap arrangerar hos Apotekarsocieteten 23 mars Precision Medicine – en viktig pusselbit för framtidens hälsa.

Framtidens läkemedelsbehandlingar kommer i högre utsträckning att vara individanpassade, vilket kommer att påverka forsknings och utvecklingsprogrammen hos den forskande life science industrin, utformningen av myndighetskrav samt hur arbetet utformas inom apotek och sjukvård för att säkerställa en hög patientsäkerhet och samhällsnytta.

Vilka verktyg finns för att skräddarsy behandlingar för vissa patienter idag och i framtiden?

Som en del i Apotekarsocietetens arbete att belysa framtidens läkemedelsutveckling och läkemedelsbehandlingar lyfter vi i denna after work ämnet Personalized Medicine/Personalized healthcare.

Vilka verktyg finns för att skräddarsy behandlingar för vissa patienter idag och i framtiden? Vilka möjligheter till vidareutveckling och samarbete mellan industri, sjukvård, finansiärer, akademi och myndigheter ser vi? Och inom vilka områden uppstår de stora frågorna?