tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Återlämnad medicin premieras

Av Mats Holmström 2014-09-17
Från och med den 17 september får alla som lämnar in överblivna läkemedel till Kronans Apotek en premie. Ursprunget till detta är att uppskattningsvis cirka 250 ton läkemedel slängs i våra sopor och riskerar att hamna i naturen.

Läkemedel som används fel eller hamnar där de inte ska vara kan orsaka allvarliga problem. Redan idag finns läkemedelsrester i våra vattendrag, mycket hamnar där genom våra avlopp, men uppskattningsvis 250 ton läkemedel slängs i våra sopor, konstaterar Kronans Apotek i ett pressmeddelande.

Genom att lämna in läkemedel till apotek så förstörs läkemedlen under kontrollerade former.

– Vi vill bidra till att minska mängden läkemedel som hamnar i naturen. Därför kommer alla kunder som lämnar in sina överblivna läkemedel till Kronans Apotek premieras, kommenterar Lars Birkeland, VD på Kronans Apotek, och fortsätter:

– För att vara säker på att läkemedlen förstörs på rätt sätt ska de lämnas in på apoteken. Vi skickar dem vidare till anläggningar där vi vet att de förstörs så att inga läkemedelsrester förs vidare till naturen.

Fakta: För att uppmuntra kunderna att lämna in sina läkemedel på Kronans Apotek kommer alla som gör det få 200 medlemspoäng i Kronans Apoteks kundklubb i premie. Det motsvarar ett inköp på 200 kronor. När kunden nått 800 poäng får kunden en värdecheck.