tumblr hit tracking tool

Ledarskap

Blodcancerfonden tar ledartröjan

Av Mats Holmström 2013-08-06
Blodcancerförbundet bildades 1982 och är en intresseorganisation som i första hand vänder sig till personer som drabbats av allvarlig blodsjukdom, anhöriga och personal inom hematologi.

Förbundet arbetar för att blod och blodcancersjuka ska få bästa möjliga behandling och vård och även bidra till att förståelsen för hur det är att leva med alvarlig blodsjukdom ökar. För att uppnå detta arbetar man aktivt inom förbundet för att få till en ökad satsning på forskning. Genom Blodcancerfonden förbättras de drabbades situation avsevärt genom insamlingar där pengarna går till forskning om blodcancer och utveckling inom hematologi. Varje år delas det ut miljonbelopp till forskningsprojekt och vidareutbildning för vårdpersonal inom specialiteten hematologi.  Under 2012 prioriterade man särskilt unga forskare. Blodcancerfondens insamlingar har genom åren gett goda resultat vilket resulterat i att stipendierna som delats ut har blivit alt större. Vårdpersonal kan två gånger per år söka stipendier i fonden. Stipendierna avser då inte forskning utan medlen ska istället gå till utbildning och åtgärder som höjer vårdkvaliteten. Blodcancerfonden är en stiftelse som bildades av Blodcancerförbundet 1987. Fonden är beroende av bidrag och har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.