tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Cancerforskning sätter Göteborg på världskartan

Av Mats Holmström 2013-12-05
En målsättning med SCC är att skapa en kreativ miljö där framtidens forskningsledare har möjlighet att utvecklas, säger Göran Stenman, professor och direktör för SCC
Sahlgrenska Cancer Center (SCC) är resultatet av ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sedan starten i slutet av 2010 har verksamheten vuxit snabbt. Idag är 150 forskare och läkare verksamma vid SCC, som ligger strategiskt placerat på Medicinareberget, ett stenkast från sjukhuset.

- Sedan 2010 är cancer ett strategiskt forskningsområde vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Akademin. Vår ambition är att bli ett ledande centrum för cancerforskning i Norden, och närheten till ett av Europas största sjukhus ger oss unika möjligheter att bedriva högklassig translationell forskning, säger SCC:s chef, professor Göran Stenman.

Jonas Nilsson, en av SCC:s forskare, arbetar med genetiska förändringar hos cancerceller och försöker använda detta för att skräddarsy behandling vid malignt melanom.

- Genom att odla melanom direkt från patienter och från dessa skapa patientlika djurmodeller, så kallade xenopatienter, kan vi testa känsligheten hos tumören för olika läkemedel, säger Jonas Nilsson. Behandlingen kan bli mer individanpassad och patienten kan få rätt behandling samtidigt som onödig medicinering undviks.

-En målsättning med SCC är att skapa en kreativ miljö där framtidens forskningsledare har möjlighet att utvecklas, säger Göran Stenman. Anna Martner är en av de unga forskarna på SCC. Hennes forskning bedrivs i nära samarbete med hematologkliniken vid sjukhuset, och syftar till förbättrad behandling vid blodcancer.

 -Vid SCC disponerar jag utrustning anpassad för cancerforskning, och samarbetet med sjukhuset ger mig tillgång till unikt patientmaterial. Förutsättningarna för unga forskare att bedriva konkurrenskraftig forskning vid SCC är mycket goda, menar Anna Martner.

Göran Stenman menar att SCC:s forskare kan bidra till att nyttiggöra cancerforskningen.
–Sedan starten har vi rekryterat flera ledande svenska cancerforskare, och verksamheten fortsätter att utvidgas. Vi ser ljust på framtiden.