tumblr hit tracking tool

Kunskap

Choklad minskar sjukdomsrisk

Av Mats Holmström 2015-07-07
Tidskriften Heart berättade nyligen att choklad minskar risken för stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Forskare har analyserat data från flera olika studier där drygt 177 000 personer deltagit.

Studierna har pågått i 8-16 år och försökspersonerna har fått svara på allt från olika livsstilsfrågor till vilken mat de åt. Det visade sig att de som åt choklad fick en lägre risk för stroke och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar också var lägre hos chokladätare. Forskaren fann också en signifikant lägre risk för kranskärlssjukdom hos de som åt choklad.

De brittiska forskarna var en aning förvånade över resultaten eftersom deltagarna i studien åt all slags choklad, inte bara den mörka choklad som man sedan tidigare vet har hälsobringande egenskaper.

Livsstilsstudier som inkluderar mat och som pågår under flera år är alltid svåra att tolka och ofta behövs många studier för att säkert kunna fastställa ett resultat. Mat- och motionsvanorna i stort spelar en stor roll i resultaten. Men författarna av studien kunde dra slutsatsen att om man är rädd för att drabbas av hjärt- eller kärlsjukdomar så behöver man inte undvika choklad.