tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

CRO-expertis vänder trenden uppåt

Av Joel Olsson 2014-11-03
Johan Söderqvist, VD LINK Medical Sweden
Det skandinaviska CRO-bolaget LINK Medical har sin bas i Norge och sysselsätter totalt 60 personer varav 13 i Sverige och 7 i Danmark. Bolaget har haft en stadigt uppåtgående trend inom sitt mest betydande expertisområde, kliniska prövningar, trots en i övrigt fallande trend i Norden under de senaste åren.

VD och verksamhetsansvarig i Sverige är Johan Söderqvist, som nyligen välkomnat den trettonde medarbetaren som är en senior hälsoekonom.

– Det stämmer och det är den första inom just området hälsoekonomi som ansluter sig till den svenska verksamheten, även om vi givetvis har ett tätt samarbete oss Nordiska länder emellan, i Norge finns sedan tidigare två personer som arbetar med detta allt viktigare område, berättar Johan Söderqvist som varit med sedan starten i Sverige 2008.

LINK Medical har kunder inom såväl den farmaceutiska industrin som Medical Device och erbjuder expertis inom ett flertal områden, exempelvis finns en stor avdelning för området regulatory, som också planeras att utökas i Sverige, där man bl a hjälper till med kontakter med myndigheter och kring regleringar och bestämmelser, vilket kan vara till stor hjälp för bland annat mindre biotechföretag.

Dock är det de kliniska prövningarna som är det mest betydande expertisområdet idag och där bolaget är som mest aktivt.

– Ja, här i Sverige har vi lagt till expertisområden vartefter sedan starten 2008, samtidigt som vi givetvis håller tät kontakt och samarbetar med Norge och Danmark inom många områden. Områdena går också till viss del i varandra men huvuddelen av vår verksamhet består absolut av kliniska prövningar, konstaterar Johan Söderqvist.

Uppåtgående kurva

Att bolaget startade upp i Sverige ungefär samtidigt som regeringens alarmerande utredning och rapport om ett fallande antal kliniska prövningar i landet, har inte något samband enligt Johan Söderqvist.

– Nej, norska moderbolaget var ledande på hemmamarknaden redan då med ett 40-tal anställda, och även om trenden var fallande så är marknaden i Sverige större än i Norge vilket var huvudanledningen till etableringen här.

– Annars har den fallande trenden inneburit att en del Skandinaviska CRO-bolag har försvunnit men flera globala istället etablerat sig. Idag finns runt 4-5 Skandinaviska CRO-bolag varav vi är ett, berättar Söderqvist.

LINK Medical i Sverige har dock haft en positiv uppåtgående kurva från 2009, såväl ekonomiskt sett som i antalet anställda. Hemligheten är enligt Johan Söderqvist att bolagets konsulter har skaffat sig gott rykte genom sitt professionella arbetsätt och kundnära relationer.

– När vi startade kände ingen till LINK Medical i Sverige men våra kunder har hela tiden varit väldigt nöjda med våra anställda. En viktig del i detta ligger i att ta vara på personalens potential och se till at de trivs på LINK. Det är också en grundfilosofi att vi inte får växa för mycket och inte för snabbt eftersom vi vill behålla den personliga kontakten med våra kunder.

– Något som skiljer oss från andra är också att vi verkligen satsar på vår personal. Det är viktigt att de känner sig som en del av LINK Medical från första början. Alla i personalen har minst 2-3 års erfarenhet från CRO eller läkemedelsföretag. Vår goda personalpolitik sprider sig och vi får många spontanansökningar, konstaterar Johan Söderqvist.

det har varit svårt att få access till sjukvården och är det svårt att få patienter till prövningarna så blir det förstås dyrare eftersom det tar längre tid. Men kvaliteten på prövningar i Skandinavien är mycket hög

Ett föregångarland

Förutom att LINK Medical har klarat den annars nedåtgående trenden gällande kliniska prövningar på ett mycket bra sätt, så ser man nu också mer positivt på framtiden för hela branschen.

– Ja det har varit svårt att få access till sjukvården och är det svårt att få patienter till prövningarna så blir det förstås dyrare eftersom det tar längre tid. Men kvaliteten på prövningar i Skandinavien är mycket hög. Vi har en historia med ett stort antal studier och är något av ett föregångarland, säger Johan Söderqvist.

– Risken är förstås att vi tappar lite av detta goda rykte nu när det har det har minskat under ett antal år. Det måste vi undvika, men enligt de senaste mätningarna så verkar trenden nu ha vänt åt rätt håll, vilket är mycket tillfredsställande. Samtidigt pågår flera viktiga initiativ på olika fronter för att öka intresset för kliniska prövningar i Sverige, avslutar Johan Söderqvist.