tumblr hit tracking tool

Läkemedel

"Det bästa som hänt svensk cancervård"

Av Mats Holmström 2013-08-06
Svensk cancervård är stark internationellt sett. Men vi kan bli bättre, bland annat när det gäller att utjämna omotiverade skillnader i vården. De nyligen inrättade regionala cancercentra är ett stort steg i rätt riktning.

- Det här är nog det bästa som hänt svensk cancervård, säger Roger Henriksson, pofessor, överläkare och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Han talar om införandet av regionala cancercentra som nu finns på sex ställen i landet, alla i anslutning till universitetssjukhus. Bakgrunden är den nationella cancerstrategin som initierades 2009. Landets cancercentra ska se över hur cancervården fungerar och komma förslag till förbättringar i alla dess delar.

- Det som dominerar är patientfokuset. Vi vill gå ifrån gamla silostrukturer som många klinikgränserna utgör. Vi vill ha sammanhållna vårdprocesser som löper horisontellt. Gamla kliniker måste naturligtvis finnas kvar på olika sätt då vi behöver duktiga specialister av olika slag. Det har aldrig hänt i svensk sjukvård att patienten och professionen har haft sådana möjligheter att påverka arbetet som nu.

Jämna ut regionala skillnader

Roger Henriksson påstår inte att svensk cancervård skulle ha varit dålig. Internationellt står den sig mycket bra, men kan bli bättre. Inte minst bör vi jämna ut omotiverade skillnader inom vården, och då menar han inte bara skillnader mellan landsting.

- Vi måste också komma åt skillnader mellan människor från olika delar av samhället vilka beror på till exempel ekonomi och utbildningsnivå.

Enligt Roger Henriksson finns en mängd data som visar att de med högre utbildning och inkomst också klarar sig bättre. Exempelvis går man på  screening oftare. Även omotiverade skillnader mellan olika tumörgrupper måste också uppmärksammas och åtgärdas.

- Vi ska bli lika duktiga även inom de svagare tumörgrupperna, säger Roger Henriksson.

Mycket aktuellt just nu är det Roger Henriksson beskriver som ”skräddarsytt omhändertagande”. Det handlar om en individualiserad behandling av cancer, som också inkluderar förebyggande åtgärder.

- De flesta mediciner, cellgifter och hormoner hjälper bara vissa patienter. Det är viktigt att hitta både de som de har och inte har effekt på. Då slipper man onödiga behandlingar och biverkningar och  kan använda samhällets resurser effektivare där de gör bäst nytta, avslutar Roger Henriksson.