tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

Ny forskning om skräddarsydd cancerbehandling

Av Mats Holmström 2013-08-10
SMNC, Swedish Medical Nanoscience Center är en del av den neurovetenskapliga institutionen på Karonlinska Institutet. Fyra forskningsgrupper med spetskunskap inom nanoteknologi arbetar i främsta ledet för att utveckla metoder som i framtiden kan revolutionera cancerdiagnostik och behandling.

Forskarassistent Björn Högberg och hans forskargrupp anslöt sig till centret, som bildades 2009, för drygt två år sedan. Forskningen är tvärvetenskaplig, ett samspel mellan grundforskning, teknik och medicinsk forskning.

– En metod som min kollega, docent Anders Nyström, utvecklat är sannolikt ett verktyg för framtida cancerbehandlingar. Små nanopartiklar sätts samman och fylls med läkemedel. Partiklarna träffar tumörcellerna genom effektiv målstyrning.

Partiklarna utrustas med egenskaper som gör att de syns på magnetkamerabilder och kan därmed spåras i kroppen.  Behandlingen blir effektivare och biverkningarna färre.

– Själv arbetar jag med något som vi kallar för DNA-origami. Även här handlar det om att leverera cancerläkemedel till tumörceller, säger Björn Högberg. Jag använder syntetiska DNA-molekyler som är lätta att designa och extremt kraftfulla i sin struktur.

Läkemedlet Doxorubicin har länge använts som cytostatika för cancerbehandling, men kan ge svåra biverkningar.

– Vi forskar om att leverera läkemedlet till de sjuka cellerna utan att påverka kroppens friska celler, säger Björn Högberg. Och nu kan vi visa att DNA-origami kan användas som projektil av cellgiftet. Doserna är lägre och biverkningarna färre.  

Han jämför det med att cancercellerna begår självmord genom att DNA:ts nanostruktur på ett mycket precist sätt kan styras mot de sjuka cellerna.
Även inom infektionsområdet används nanovetenskap av Klas Udekwus forskargrupp. Infektioner i magtarmskanalen är ett område. Samspelet och konkurrensen mellan bakteriearterna påverkas av antibiotikaanvändning. I syntestisk miljö som härmar tarmkanalen studeras detta i en molekylär nivå genom signalerings-molekylsignaturer.

– Vi utvecklar verktyg och metoder för nästa forskningssteg. Med hjälp av nanoteknologi kan vi bättre förstå och upptäcka hur biologiska sjukdomar reagerar på ett direkt läkemedel. De metoder och strukturer vi bygger kan tillämpas vid de kliniska prövningarna.

De som arbetar inom MNC deltar i olika internationella nätverk och har alla studerat och forskat utomlands.

– Därigenom får vi god kunskap om vad som sker inom vårt område, säger Björn Högberg. Liknande grupperingar som vår finns bland annat i Danmark och USA samt i fler andra länder.

– Vi samarbetar med dem men vi är också konkurrenter, konstaterar han. I forskarvärlden är det alltid den som är först med en upptäckt som når störst uppmärksamhet.

Kreativitet och innovativt tänkande är en viktig fördel. Det gäller att publicera de senaste och nyaste resultaten. Både för att få uppmärksamhet, men även för att erhålla fortsatta forskningsmedel.

Det är det fria arbetssättet som driver Björn, att få tänka och testa, från idé till resultat.

– Att ta en hypotes, testa och se att den verkligen fungerar i laboratoriet. Det är en stimulerande drivkraft, säger han.

Det slutliga målet är att forskningsresultaten ska leda till nya behandlingsmetoder för patienterna och en utveckling av ny medicinsk forskning. En viktig del är att koppla medicinska upptäckter till affärsnytta. Sett ur ett utbildningsperspektiv ska inriktningen främja utvecklingen av unga forskare med kompetens att kommunicera tvärs över sina kunskapsområden, till exempel mellan tekniska och medicinska fakulteter eller mellan akademi och industri.