tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

Cancerbehandling kräver patientfokus

Av Mats Holmström 2013-08-10
På Centrum för klinisk forskning i Västerås bedriver man framgångsrika studier inom bland annat olika cancersjukdomar. I fokus står patienten och hur man kan förbättra behandlingen vid olika sjukdomstillstånd.

– Spelar det någon roll vilken narkos som en cancerpatient får vid operation? Det kan det göra. Valet av preparat kan ha betydelse för dessa patienter, berättar Mats Enlund som ett exempel på ett av de områden man studerat närmre på Centrum för klinisk forskning i Västerås där han är föreståndare.


På Centrum för klinisk forskning bedrivs patientnära forskning i direkt kontakt med patienten i form av läkemedelsstudier eller andra terapistudier. Man riktar sin verksamhet till hälso- och sjukvårdspersonal och målet är att höja standarden av rutinsjukvården som bedrivs i länet. På CKF i Västerås är alla forskningsförslag välkomna. Inte sällan är studierna sprungna ur vardagliga händelser som personalen möter i jobbet.
– All forskning här har en omedelbar koppling till kliniken och resultaten får betydelse för rutiner och för patienterna på sjukhiset. Vi nonchalerar inga idéer utan fångar upp de ämnen som kommer från personalen, säger Mats Enlund och ger några exempel.
– Bland annat var det en sjuksköterska som noterade att kunskapen när det gäller hjärt-och lungräddningen bland personalen varierade, vilket resulterade i en avhandling, ny utrustning och att man gjorde en uppryckning när det gäller hjärt-och lungräddningskunskaperna bland all vårdpersonal.
– Ett annat exempel på patientnära forskning är en kirurg som studerade patienter med fickbildning på tjocktarmen och att dessa ofta blev inlagda och ställdes in på antibiotika. Men vid en närmare studie visade det sig att detta inte behövdes för många patienter. Flera av dem behövde inte ens läggas in.  Det får en direkt effekt på hur man behandlas på sjukhuset. Det blir en klinisk nytta av forskningen.
Centrum för klinisk forskning i Västerås har med åren fått ett mycket gott renommé i forskarvärlden och nu samarbetar man mer över gränserna med andra sjukhus i Sverige men även runt om i världen.
– Ja, både kvalitativt och kliniskt har vi gjort bra ifrån oss. I år firade vi vår femhundrade publikation. Där det bedrivs forskning i Västmanland så går det bra. Till exempel så har vi högsta överlevnad av olika cancerformer här i Västerås.
Den patientnära forskningen och de goda resultaten spiller över på alla delar på Västerås sjukhus.
– Det får en positiv betydelse vid rekrytering. Och ur ledningssynpunkt är det ett argument att satsa ytterligare. Vi har tillgodogjort oss metodik och ser på problem mer kritiskt. Det blir mer vetande och mindre tyckande som ger ringar på vattnet, avslutar Mats Enlund.