tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Förskrivning av ADHD-medicin begränsas

Av Martin Hagwall 2015-03-15
Man refererar till vad FN:s barnrättskommitté i ett flertal granskningar uppmanat olika länder till
Europarådets parlamentariska församling vill i en ny resolution se striktare diagnoskriterier för vad som kallas ADHD och att psykostimulantia i fortsättningen bara ska vara en sista utväg.

I kravet på en begränsning i förskrivningen av psykostimulantia skriver PACE att denna i fortsättningen bara ska vara en sista utväg (”a last resort”); att den med andra ord bara ska ske när alla andra insatser misslyckats. Man refererar till FN:s barnrättskommitté i ett flertal granskningar uppmanat olika länder till, i syfte att se till att barnens bästa sätts i första rummet, i enlighet med barnkonventionen.