tumblr hit tracking tool

Framsteg inom prostatacancer

Av Marene Landström 2014-02-19
Marene Landström med sin forskargrupp. Foto: Andres Nilsson, Umeå Universitet
”Den signalväg som vi upptäckt hjälper tumörceller att bli invasiva och ta sig in i omkringliggande vävnader. Vi har också lyckats stoppa signalvägen och på så sätt förhindra tumörcellernas aggressiva beteende”. Det konstaterar Marene Landström, professor i patologi vid Umeå universitet, som fick sin forskning publicerad i tidskriften Science Signaling i början på året.

Marene och hennes forskarteam vid Umeå och Uppsala universitet har i en studie upptäckt en ny signalväg som gör cancerceller aggressiva. Fynden hoppas man ska leda till förbättrade behandlingsalternativ för avancerad prostatacancer, samt även för bröst- och lungcancer.

Studiens huvudfokus är tillväxtfaktorn transforming growth factor beta (TGF-ß) som aggressiva tumörceller tillverkar en hög mängd av. Sedan tidigare vet man att cancerpatienter som har höga nivåer av TGF-ß i blodet löper en högre risk att utveckla dottertumörer som sprider sig i kroppen.
 
I sitt arbete har forskarna stimulerat prostatacancerceller med TGF-ß. Vid stimulering aktiveras ett enzym – γ-secretase – som spelar en nyckelroll. Enzymet klipper nämligen av en särskild mottagarmolekyl, receptor, som är bunden till cellmembranet. Den ena av receptorns avklippta delar skickas sedan in till cellkärnan och där börjar den styra uttrycket av gener som gör det möjligt för cancerceller att invadera omkringliggande vävnader. Intressant nog så reglerar den avklippta receptormolekylen också sitt eget genuttryck, vilket tyder på att cancercellerna fortsätter att stimulera denna signalväg.

I studien, som nu publicerats i Science Signaling, visar forskarna var i mottagarmolekylen som själva klyvningen sker och de har också lyckats ta reda på hur enzymet γ-secretase aktiveras. Deras tidigare studier har visat att TGF-ß aktiverar ett särskilt protein som reglerar aktiviteten hos receptorn. Detta protein triggar också enzymet γ-secretase.

Signalvägen skulle också kunna komma till användning som en framtida biomarkör för att förutsäga prognosen för cancerpatienter

Genom att göra enzymet verkningslöst har forskarna nu alltså lyckats förhindra tumörcellernas aggressiva beteende både i djurmodeller och i odlade cellkulturer.

Förutom vid prostatacancer är den nyupptäckta signalvägen också aktiverad vid bröst- och lungcancer. Förhoppningen är därför att fynden ska leda till bättre behandlingsalternativ även för dessa cancerformer.

– Signalvägen skulle också kunna komma till användning som en framtida biomarkör för att förutsäga prognosen för cancerpatienter och för att välja vilken behandlingsform som är mest lämplig, konstaterar Marene Landström, som är mycket nöjd med att ha fått studien publicerad.