tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Framtidens läkemedel mot cancer idag

Av Thomas Olin 2013-12-03
Kanceras koncept är att bedriva forskning som leder fram till läkemedelskandidater, som sedan säljs vidare till mer etablerade läkemedelsföretag. Där fortsätter sedan utvecklingsarbetet mot färdiga botemedel.
Kombinationen av industri, akademi och forskning har gett bioteknikföretaget Kancera en unik position. Här skapar man förutsättningarna för nästa generations läkemedel mot cancer.

- Vi driver två högintressanta projekt just nu. Det ena riktar sig mot cancerns ämnesomsättning. I vårt andra stora projekt forskar vi på cancercellernas starka överlevnadssignal, ROR-signalen. Förhoppningen var att vi skulle kunna bidra till att bota eller bromsa leukemi, men nu har vi förstått att det även kan omfatta andra svåra cancerformer, berättar Thomas Olin, VD på Kancera.

ROR-signalen som är måltavlan i forskningsprojektet har även identifierats i cancer i bukspottskörteln, lung-, bröst- och prostatacancer.
Vårt projekt har visat sig ha potential att bota eller bromsa två av våra största cancerformer samt två av de absolut svåraste cancersjukdomarna. Trots att vi bara är i utvecklingsfasen ser det lovande ut.

Kancera står för det prekliniska arbetet i värdekedjan. Efter tre till fem år kan vi leverera en läkemedelskandidat. Att vi levererar en kandidat som redan testats på cancervävnad från människa bidrar förhoppningsvis till att minska risken och påskynda utvecklingen av nya effektiva läkemedel.


Kanceras koncept är att bedriva forskning som leder fram till läkemedelskandidater, som sedan säljs vidare till mer etablerade läkemedelsföretag. Där fortsätter sedan utvecklingsarbetet mot färdiga botemedel.  Affärsmodellen är vanlig bland innovativa biotechföretag i USA och håller på att växa även i Europa. Fördelen är att de är specialister på att utveckla forskningsupptäckter till produkter, vilket gynnar utvecklingen. Kanceras framgångsrecept vilar på att forskningen bedrivs nära det kliniska arbetet.

Tillsammans med kliniska forskare utför vi tester på cancerceller som kommer direkt från patienten. Den kliniska delen finns med från start och närheten till vårt laboratorium gör att vi snabbt kan se vad som effektivt slår mot cancercellen och vad som inte fungerar. Våra robusta analysmetoder och stora bibliotek av 300 000 läkemedelslika substanser gör att vi effektivt kan ta fram olika substanser som är direkt riktade mot måltavlan i cancercellen.
 
Företaget går bra och har vuxit fort sedan starten 2010. Det har varit möjligt tack vare den kunskap och erfarenhet som har samlats i bolaget.  De anställda har lång erfarenhet från olika forskningsområden från både industrin och akademin. Gränsytan mellan industri och akademi berikar arbetet, som blir både kreativt och konstruktivt vilket bidragit starkt till framgången.

Kancera står för det prekliniska arbetet i värdekedjan. Efter tre till fem år kan vi leverera en läkemedelskandidat. Att vi levererar en kandidat som redan testats på cancervävnad från människa bidrar förhoppningsvis till att minska risken och påskynda utvecklingen av nya effektiva läkemedel. Det är en utmanande bransch, tekniskt svår och riskabel, men grundkänslan är att det vi gör kan betyda mycket för andra.

2006 startade företaget iNovacia AB av tidigare anställda på Pharmacia och Biovitrum. Tillsammans med en grupp experter från Karolinska, investerare samt företaget Sprint Bio Bioscience, bildade iNovacia företaget Kancera 2010.
Företaget har fyra patentansökningar i dagsläget.
Företaget finns i specialdesignade toppmoderna lokaler i Karolinska Institutet Science Park i Solna. För övrigt i samma lokaler där en stor medicinsk innovation togs fram – pacemakern.