tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Hjärnstamstest kan påvisa ADHD hos flickor

Av Stefan Andersson 2016-01-07
Emma Claesdotter-Hybbinette menar att hjärnstamsaudiometrin kan utgöra ett viktigt komplement som ett objektivt beslutsstöd i diagnosprocessen.
Påtagliga skillnader syns mellan flickor som har ADHD och de som inte har ADHD. Det fastslås i en nypublicerad studie om hjärnstamsaudiometri vid Lunds universitet.

ADHD är en diagnos som ökat kraftigt de senaste åren och de långa köerna inom psykiatrin gör att många barn tvingas vänta i flera år på att en utredning ska påbörjas. För flickor är situationen än mer komplicerad då symptomen ofta upptäcks senare.

 – Flickor söker ofta BUP långt senare, i 15-16 års-åldern, och då efter att den obehandlade ADHD:n tagit sig uttryck i form av depression och ångest, berättar Emma Hybbinette, överläkare på BUP och doktorand på medicinska fakulteten på Luns universitet.

”Påtagliga skillnader”

Hon har i studien tittat på flickor mellan sju och 17 år som kommit in för utredning i Lund och Eslöv. Innan den ordinarie utredningen fick dessa flickor lyssna på klickljud i ett par hörlurar samtidigt som man med hjärnstamsaudiometri mätte hjärnstammens aktivitet. När man senare jämfört test-resultaten från de som fått diagnosen ADHD mot en frisk kontrollgrupp kunde man se skillnader på de som har ADHD och de som inte har det.

 – Det är signifikanta skillnader, påtagliga skillnader. När man gör den här typen av studier är det väldigt tydliga skillnader som krävs för att man ska kunna publicera något, förtydligar Emma.

Stora framtidsmöjligheter

Metoden, som både har en låg kostnad och går snabbt att genomföra, skulle kunna öppna många nya möjligheter för framtiden. Ett exempel på detta ligger inom själva behandlingen. Om den fortsatta forskningen visar att tekniken kan användas för att identifiera olika typer av ADHD och skillnader i hur patienter svarar på olika behandling upptäcks, skulle man bättre kunna anpassa behandlingen efter patienten.

Ett komplement

Emma Hybbinette förklarar vidare att hon inte på något sätt menar att tekniken gör att psykologiska tester och traditionella diagnosmetoder inte behövs eller att det ska räcka med en kort undersökning för att få diagnos och eventuellt amfetaminliknande mediciner utskrivna. Däremot menar hon att man måste sträva mot att göra psykiatrisk diagnostik mer objektiv och där kan hjärnstamsaudiometrin utgöra ett viktigt komplement.

 – Det här borde snarare användas som ett stöd i diagnosprocessen, avslutar hon.