tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Hopp om effektiv behandling mot ebola

Av Joel Olsson 2014-11-16
Health Solutions erbjuder uppföljning av läkemedelsbehandling sedan 2006
Läkare Utan Gränser ska i samarbete med tre olika forskningspartner möjliggöra kliniska tester av tidigare oprövade läkemedel mot ebola i tre av sina behandlingscenter i Västafrika. Det meddelade organisationen i veckan.

Syftet med testerna är att snabbt hitta en effektiv behandling mot sjukdomen som hittills tagit omkring 5 000 liv i utbrottet i Västafrika.

På ebolacentret i Guéckédou i Guinea leds de kliniska testerna av det antivirala läkemedlet Favipiravir av French National Institute of Health and Medical Research (INSERM). De kliniska testerna av läkemedlet Brincidofovir leds av Oxfords universitet, på uppdrag av International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC). Initiativet finansieras av Wellcome Trust på ett ebolacenter som kommer att bestämmas senare.

På ebolacentret i Conakry i Guinea kommer det belgiska institutet för tropikmedicin (Antwerpen Institute of Tropical Medicine, ATM) att genomföra kliniska tester av blod- och plasmaterapi. Världshälsoorganisationen (WHO) och nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheter i de berörda länderna deltar också i forskningsprojekten, meddelar man.

– Det här är ett banbrytande internationellt samarbete som ger patienterna hopp om att till slut få tillgång till en riktig behandling mot en sjukdom som i dag dödar mellan 50 och 80 procent av de smittade, kommenterar läkaren Annick Antierens, Läkare Utan Gränsers samordnare för forskningssamarbetet.

– Vi vill öka chansen till överlevnad bland de människor som drabbas av det aktuella utbrottet. Eftersom Läkare Utan Gränser är en av de främsta vårdgivarna för ebolapatienter i Västafrika har vi beslutat att vi ska delta i de här kliniska prövningarna som har påskyndats för att snabbt få fram en fungerande behandling, fortsätter hon.

Att genomföra kliniska tester med läkemedel mitt i en humanitär kris är en ny erfarenhet för oss alla

Just nu utformas de sista detaljerna kring de kliniska studierna. Enligt Läkare utan Gränser kommer protokollen säkerställa att den dagliga ebolavården påverkas så lite som möjligt, att internationella etiska regler kring medicinsk forskning följs och att studierna resulterar i användbar vetenskaplig data som görs allmänt tillgängliga.

Myndigheterna i Guinea och Liberia med ansvar för etiska frågor har informerats om studiernas utformning och målet är att de första testerna ska inledas redan i december 2014. Man bedömer att de första resultaten skulle kunna vara tillgängliga i februari 2015.

Läkemedlen Brincidofovir och Favipiravir har valts ut från WHO:s lista över potentiella ebolamediciner efter att ha genomgått en noggrann prövning av säkerhet, effektivitet, tillgänglighet och hur enkla de är att använda inom ebolavården. När andra oprövade läkemedel bedöms vara lämpliga för kliniska tester kommer möjligheten undersökas om de kan testas på andra ebolacenter som drivs av Läkare Utan Gränser i regionen.

– Att genomföra kliniska tester med läkemedel mitt i en humanitär kris är en ny erfarenhet för oss alla, men vi är fast beslutna att inte lämna människorna i Västafrika i sticket, konstaterar professor Peter Hörby, ansvarig för projektet på ISARIC.