tumblr hit tracking tool

Utrustning

Kostsam logistik för medicinsk teknik

Av Martin Hagwall 2015-06-29
Den medicintekniska branschen framställs ofta som effektiv när det kommer till lagerhållning och distribution. Men Nollvisions granskning visar att så inte alltid är fallet.

Den medicintekniska branschen är en betydande leverantörer till sjukhus och större institutioner inom offentlig sektor.

Globala jättar som säljer för mångmiljonbelopp och där inköpen till stor del görs med offentliga medel, torde föranleda strikt kostnadseffektivitet även inom företagens egen organisation. Nollvisions granskning visar att så inte alltid är fallet, utan att man i praktiken lägger onödigt stora kostnader på ineffektiv logistik.

Någonstans måste vi släppa tanken på att konkurrenter inte kan använda samma logistiklösning. Det kan man, det är inte det som ska avgöra egentligen utan ytterst är det konkurrensen

Nollvision träffar Torleif Möllerström, VD för företaget Medical Logpoint, ett företag som jobbar renodlat med logistik i medtechbranschen. Han menar att de rådande trenderna tyder på att branschen kommer att tvingas till mer kostnadseffektivitet för logistiken.

- Trendena är att samordna flöden. Varje företag för sig skapar en större kostnad, en större miljöpåverkan än om man samordnar flöden som går till samma mottagare, till samma leveransadress.

Även konkurrenssituationen i logistikvärlden är i månaga fall snedvriden och en modell med mer samarbete hade kommit hela branschen ännu mer till gagn.

- Någonstans måste vi släppa tanken på att konkurrenter inte kan använda samma logistiklösning. Det kan man, det är inte det som ska avgöra egentligen utan ytterst är det konkurrensen.