tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Läkemedel mot spastiska symptom för MS-patienter

Av Stefan Andersson 2013-12-04
I Norden har behandlingen blivit godkänd av läkemedelsverket i Sverige och har funnits på den danska marknaden sedan 2011. Av Sveriges omkring 17 500 MS- sjuka lider mellan 60 och 80 procent av spasticitet.
Det händer mycket inom MS-området just nu och en lång rad läkemedel som bromsar sjukdomsutvecklingen är på väg ut på marknaden. Forskarna har dock varit ganska ointresserade av att utveckla ett läkemedel avsett att lindra de spastiska symptom som många MS-patienter lider av.

– Vi såg att det fanns ett behov av en detta, berättar Lars Andersen. Därför inledde vi 2005 ett samarbete med företaget GW Pharmaceuticals, vilka utvecklat preparat som minskar spasticiteten.

Almirall har en företagsmodell som till viss del bygger på ett nära samarbete med andra läkemedelsföretag.

 

Många MS-patienter fortsätter att vara spastiska trots bromsmedicinerna och skulle därför behöva separat behandling för spasticiteten, berättar han. Även om det handlar om symptomlindring har det stor betydelse för patienterna att slippa kramper.

Samarbetet med GW Pharmaceuticals har bland annat inneburit att Almirall har följt de kliniska tester som gjorts inom spasticitetslindringen. Eftersom dessa varit framgångsrika har Almirall valt att åta sig lanseringen i flera länder där behandlingen annars inte hade blivit åtkomligt för patienterna.

 

I Norden har behandlingen blivit godkänd av läkemedelsverket i Sverige och har funnits på den danska marknaden sedan 2011. Av Sveriges omkring 17 500 MS- sjuka lider mellan 60 och 80 procent av spasticitet. Flera tusen skulle ha nytta av en medicin som hjälper mot detta, menar Lars Andersen.

– Många MS-patienter fortsätter att vara spastiska trots bromsmedicinerna och skulle därför behöva separat behandling för spasticiteten, berättar han. Även om det handlar om symptomlindring har det stor betydelse för patienterna att slippa kramper. På så sätt upplever de att vardagen blir märkbart bättre.

 

Almirall är just nu i full färd med att undersöka möjligheten att även använda behandlingen för smärtlindring hos cancerpatienter. De tester man hittills genomfört har visat sig vara lovande. Utöver Danmark och Sverige har Almirall även nått ut på marknaden i bland annat Tyskland och Spanien. Det är också på gång i Norge och Finland. I andra delar av världen är det andra företag som åtagit sig själva lanseringen och den här typen av samarbete är ganska vanlig, menar Lars Andersen.

 

- Att vi samarbetar är nå got som kommer patienterna till del, säger han. Alla arbetar vi ju för en bättre hälsa.

 

Almirall har existerat sedan 1943 och har sitt huvudkontor i Barcelona i Spanien. Företaget har omkring 3 000 anställda världen över, och av dem arbetar ett tusental med forskning och utveckling. I Norden finns 25 anställda. Almiralls forskning fokuserar på behandling av astma, kol, gikt, MS och hudåkommor. Almiralls produkter marknadsförs i över 70 länder.