tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Life Science på uppgång i Västsverige

Av Joel Olsson 2014-11-04
Gothia forum har uppdraget att stimulera klinisk forskning i regionen. Det sker på många olika sätt. Vissa företag behöver hjälp med att hitta finansiärer, andra behöver ha en lite större aktör i ryggen för att kunna ingå ett internationellt samarbete.
Gothia Forum och Centrum för Klinisk Prövning (CTC), delar såväl lokaler som målsättning. Tillsammans bygger vi kunskap för den goda vården, säger Kaj Stenlöf, verksamhetschef på Gothia Forum.

Gothia forum har uppdraget att stimulera klinisk forskning i regionen. Det sker på många olika sätt. Vissa företag behöver hjälp med att hitta finansiärer, andra behöver ha en lite större aktör i ryggen för att kunna ingå ett internationellt samarbete. Ibland hjälper Gothia Forum till med att hitta samarbetspartners, ibland handlar det om att samordna projekt, formulera avtal eller utveckla strukturer för uppföljning av kvalitet och information.

- Vi samarbetar med en mängd olika aktörer inom såväl sjukvården som industrin och akademin. Gothia Forum är en kopplingspunkt, en mötesplats och en väg in för såväl stora som små aktörer, säger Kaj Stenlöf.

Var artonde månad arrangerar Gothia Forum också en konferens om klinisk forskning på Svenska Mässan. I oktober är det dags härnäst.

- Vår målsättning är att regionen ska vara en så attraktiv plats som möjligt för life-science-industrin, säger Kaj Stenlöf.

En del av de förfrågningar som Gothia Forum får ta emot bollar man vidare till CTC som ofta får utgöra en resursbank och en servicefunktion.  CTC utför kliniska prövningar av olika läkemedelspreparat. Sedan 2010 har man tillstånd att utföra prövningar inom alla de fyra faserna som föregår en lansering av ett preparat.  Vissa studier görs som ett del av forskningen på Sahlgrenska akademin. Andra är så kallade sponsorstudier, vilket innebär att de är beställda av ett läkemedelsföretag.

- Vi har ett nära samarbete med läkemedelsindustrin vilket är en del av vår styrka, säger Margareta Sandberg, Vårdenhetschef. Själva har vi också en bred kompetens som spänner över flera olika terapiområden. Att vi tillhör Sahlgrenska är en viktig framgångsfaktor. Det är ju här patienterna finns.

Genom åren har här gjorts tester av läkemedel mot alltifrån diabetes och oseoporos till MS och demens. CTC har öppet dygnet runt, året runt och målsättningen är att aldrig tacka nej till ett uppdrag. Det händer förstås att någon studie är så stor att de trettio sängplatserna inte räcker till, men då försöker man låna utrymme och resurser från andra avdelningar på Sahlgrenska.

- Fördelen är ju att vi är ett stort sjukhus, säger Margareta Sandberg. Vi har bra samarbete med många olika kliniker på sjukhuset. Kan vi lösa det minskar risken att studierna flyttar utomlands.