tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Mental trötthet orsak när hjärnan inte orkar

Av Mats Holmström 2013-08-20
Stora framsteg för diagnostisering och behandling av mental trötthet / hjärntrötthet efter skallskada eller stroke.

Efter traumatiska skallskador, stroke och annan sjukdom i nervsystemet kan framförallt en mycket besvärande uttröttbarhet uppstå. Ett normalt liv med arbete och sociala aktiviteter på-verkas drastiskt när energin inte räcker till. Mental trötthet uppstår när hjärnan måste fokusera och koncentrera sig på det som händer runt personen.

Det anses vara ett uttryck för en diffus eller multifokal påverkan på hjärnan. Andra symptom som också uppstår och är nära relatera-de till mental uttrött- barhet är koncentrationssvårigheter, minnesproblem, stresskänslighet, långsamhet i tänkandet, irritabilitet, ljus- och ljudkänslighet, svårt att ta initiativ och att komma igång med aktiviteter och sömnproblem.

På Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet bedrivs forskning om mental trötthet.

 – Alla former av intryck tröttar ut. Det leder ofta till problem på det sociala planet såväl som i arbetslivet. Personen ser frisk ut men klarar inte av arbetet över tid. Även en vardaglig syssla som att gå och handla eller läsa en tidning kan vara extremt mentalt arbetsamt att utföra. Det är mängden intryck som är problemet, säger Birgitta Johansson, Fil.Dr och specialist i neuropsykologi.

Med hjälp av en självskattningsskala som vi har utvecklat (Mental Fatigue Scale, MFS, finns att ladda ner från www. mf.gu.se) och med neuropsykologiska tester kan vi diagnostisera mental trötthet.

Den nyligen utkomna boken ”Long-lasting mental fatigue after traumatic brain injury or stroke – a new perspective”, skriven av Rönnbäck L & Johansson B (2012) ger en beskrivning av vad mental trötthet är, hur det kan yttra sig och hur det kan diagnostiseras. I boken finns också en omfattade teoretisk bakgrund till en möjlig orsak till mental trötthet och boken avslutas med förslag på behandling.

Det har hittills inte funnits någon behandlingsmetod för mental trötthet, men vi har visat att mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och två olika farmakologiska behandlingar kan underlätta vardagen och lindra den mentala tröttheten.

Mindfulness I vår studie fann vi att MBSR signifikant både minskade den mentala tröttheten och ökade den mentala snabbheten för deltagare som drabbats av skallskada eller stroke.

Vi drar slutsaten att mindfulness ger en effektiv hjärnvila, ger personer strategier för att anpassa sin aktivitetsnivå och kanske även kan påverka nervsystemet på ett positivt sätt (Johansson B, Bjuhr H & Rönnbäck L. (2012). Mindfullness based stress reduction impairs long-term mental fatigue after stroke or traumatic brain injury. Brain Injury, doi: 10.3109/02699052.2012.700082).

Två läkemedelsstudier I två olika studier har vi studerat möjligheten att påverka den mentala tröttheten med dels metylfenidat som är en medicin som funnits länge på markanden men som inte har indikation för behandling av mental trötthet efter skallskada/stroke och även ett annat preparat, som inte finns på marknaden i dagsläget.

Båda preprataen har effekt på dopaminsystemet och kan påverka kognitiv funktion. Vi har funnit att båda dessa substanser har liknande effekt och har hittills gett mycket lovande resultat med minskad mental trötthet och ökad mental snabbhet för personer som drabbats av en skallskada eller stroke. Vi har noterat en god effekt hos ca 60-70 %.

I praktiken har det resulterat i förbättrad förmåga för personer att orka utföra aktiviteter och arbete. Det har varit lindriga biverkningar (Johansson B, Carlsson A, Carlsson ML, Karlsson M, Nilsson KL, Nordquist-Brandt E, Rönnbäck L. The monoaminergic stabilizer (-)-OSU6162 alleviates long- term mental fatigue after stroke or traumatic brain injury: Acta Neuropsychiatrica 2012, doi: 10.1111/j.1601-5215.2012.00678.x, metylfenidatstudien är under bearbetning). Mindfulnessträning behövs dock för att hantera vardagen även vid medicinering. I alla tre studierna har vi behandlat personer som haft problem minst ett år för att undvika effekt av spontan förbättring.

– Vi har visat att vi med våra behandlingsmetoder för första gången i världen kan påverka tillståndet. På sikt kan en kombination av dessa behandlingar ge resultat, säger Lars Rönnbäck som är professor och överläkare i neurologi.