tumblr hit tracking tool

Samhälle

Kan appar öka livskvaliteten för äldre?

Av Lars Kristén 2014-05-27
Äldre personer som får tillgång till appar på surfplattor så att de själva kan skatta sin hälsa upplever en bättre livskvalitet. Det har forskaren Kristina Ziegert och doktoranden Carina Göransson i GHP-gruppen på CVHI på Högskolan i Halmstad, i samarbete med Örebro Universitet och Karolinska Institutet, kommit fram till.

– Det öppnar nya horisonter hos de äldre. En person beskrev att hon har tagit fram sin cykel och börjat träffa sina gamla väninnor igen, säger hon.

– De äldre känner att de åter är en del av samhället.

Kristina Ziegert disputerade som medicine doktor i vårdvetenskap på Linköpings Universitet år 2005. Där var hon inskriven som doktorand och forskade på 50 procent samtidigt som hon hade sin huvudsakliga tjänst på Högskolan i Halmstad.

– Det var ett avtal som högskolan hade med Linköpings Universitet. För på den tiden hade vi ingen egen forskarutbildning.

– Det har varit många här som har meriterat sig och gått vidare till doktorsexamen för högskolan har alltid varit väldigt innovativ och framstående.

Efter sin disputation blev Kristina Ziegert befordrad till universitetslektor. Sin docentur tog hon år 2012. Hon har för närvarande två doktorander. Ytterligare en har hon tidigare framgångsrikt lotsat till disputation.

– Docenturen blev möjlig genom vårt samarbete med Örebro Universitet.

Ett av de viktigaste projekten som Kristina Ziegert arbetar med för närvarande är att testa och utveckla samverkande virtuella system som har som avsikt att stärka den äldres delaktighet i sin egen hälsa.

– Vi har sett att tiden för att ta upp patientens berättelse om hälsa, eller vad de tycker och upplever om sin vardag, är ganska begränsad.

Sjuksköterskor som besöker patienter är oftast fokuserade mer på att utföra vissa åtgärder. Det kommer personal springande och pratar bara om det som är det sjuka i till exempel benet och så går de ut igen. Man ser den äldre personen oftast som en skör kropp och inte som person med möjligheter till meningsfullt liv.

– Så då tänkte vi att patienten själv enkelt via en app på en surfplatta ska kunna checka av sin hälsostatus. Genom att skatta sig själv ser man hur man mår.

Projektet, som startade år 2009, är ett samarbete med Karolinska Institutet och Örebro Universitet.

– Det unika är framför allt det finns inte så många studier på äldre personer som gör det här. Vi har personer med som har hemtjänsthjälp och de flesta är över 80 år. Det är kanske första gången de har en surfplatta framför sig. Vi bygger upp ett helt nätverk som involverar både sjuksköterskor, läkare, och den äldre personen hemma.

Det finns mycket forskning kring detta som visar att man genom att recensera sina förmågor så mår man bättre och är starkare och klarar av vardagen mycket bättre

Kristina Ziegert och hennes kollegor i Örebro har redan genomfört ett framgångsrikt projekt av den här typen. Det projektet omfattade 30 patienter och avslutades i höstas. Ett nytt projekt i Falkenberg med 30 patienter till startade i slutet av april. Dessutom planerar man för ytterligare ett projekt i Skövde som väntas starta inom kort.

Kristina Ziegert ska nu också undersöka samhällsnyttan i ett bredare perspektiv med att låta de äldre skatta sin hälsa och den vård de får.

– Det finns mycket forskning kring detta som visar att man genom att recensera sina förmågor så mår man bättre och är starkare och klarar av vardagen mycket bättre. Personerna har också upplevelsen av att de äter bättre och har mindre smärta, säger hon.

– Vi ska titta på hälsoekonomin också. Då kan man koppla det till fallolyckor till exempel eller näringsintag.