tumblr hit tracking tool

Ledarskap

Prisade upptäckter driver utvecklingen

Av Mats Holmström 2013-09-16
Det finns många prisade medicinska upptäckter som legat till grund för nya läkemedel. Ett bra exempel på grundforskning som lett till ny terapi är DNA som belönades med Nobelpriset 1962.

- Upptäckten av DNA-strukturen var en vattendelare och den kunskapen har hjälpt oss med allt från att spåra mördare till att bota sjukdomar, säger Göran K Hansson, Nobelkommitténs generalsekreterare.

Alla Nobelpris är bra, men om Göran K Hansson ska peka ut några särskilt betydelsefulla skulle det i så fall vara insulinet som belönades 1920, penicillinet 1945 samt DNA-strukturen. Att välja nobelpristagare är en grannlaga uppgift och det ligger ett gediget arbete bakom. Nobelkommittén tar emot förslag på lämpliga kandidater från hela världen. Dessa blir sedan ordentligt utvärderade, vilket är en process som ofta tar flera år. Anledningen är att man vill vara säker på att forskarna haft rätt och att upptäckten är så betydelsefull som man tror. Robert Edwards som 2010 belönades för IVF – provrörsbefruktningen - är en som var tvungen vänta länge.

- Anledningen var att vi ville vara helt säkra på att provrörsbarnen inte hade några sjukdomar eller genetiska defekter, berättar Göran K Hansson. Därför valde vi att även invänta de första provrörsbarnbarnen innan vi belönade upptäckten.
Å andra sidan kan det ibland gå snabbt. En av årets pristagare, Shinya Yamanaka, behövde inte vänta mer än sex år innan nobelkommittén var övertygade om betydelsen av upptäckten att det går att backa utvecklingen i mogna celler och omprogrammera dem till pluripotenta stamceller.
_ Yamanakas och Gurdons upptäckter har skapat fantastiska möjligheter. Bland annat ligger de till grund för kloning av djur, säger Göran K Hansson. Det finns stora förhoppningar att stamcellerna kommer  att bli värdefulla i sjukvården.