tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

Samarbete stärker forskningen i Uppsala

Av Gunnar Westin 2013-12-04
Kliniker har ofta bra frågeställningar medan metoderna att ta reda på svaren är något trubbiga. För forskare kan det ofta vara tvärt om. Det är en stor fördel att ha forskningen på plats på sjukhuset, säger Lars Larsson
På centrum för Klinisk och Medicinsk forskning (CKMF) vid Universitetssjukhuset i Uppsala verkar ett tjugotal forskargrupper, med fokus på alltifrån muskelförtvining till hormonbildande tumörer.

CKMF har funnits sedan 80-talet och ett tjugotal forskargrupper hyr in sig i lokalerna på Universitetssjukhuset i Uppsala. Här bedrivs såväl basal som klinisk forskning och centrat utgör en viktig plattform för samarbete.

- Många forskargrupper har ju gemensamma frågeställningar och gemensamma behov av teknik, säger Lars Larsson, professor och forskningsledare. I forskarvärlden är det alltid en fördel att sträcka sig utanför den egna gruppen.

Gruppen har varit igång sedan 80-talet, producerat en lång rad avhandlingar och professorn Per Hellman ser många fördelar med att hyra in sig på CKMF.

Lars Larsson och hans forskargrupp inriktar sig i första hand på neuromuskulära sjukdomar. Bland annat försöker man förstå mekanismerna bakom muskelförtvining i andningsmuskulaturen hos respiratorventilerade intensivvårdspatienter. Gruppen består av en blandning av kliniker och grundforskare. Lars Larsson menar att dessa båda yrkesgrupper kompletterar varandra på många sätt.

- Kliniker har ofta bra frågeställningar medan metoderna att ta reda på svaren är något trubbiga. För forskare kan det ofta vara tvärt om. Det är en stor fördel att ha forskningen på plats på sjukhuset, säger Lars Larsson. Detta ger den patientnära forskningen bra metoder att besvara viktiga frågeställningar.
Endokrinkirurgiska forskningsgruppen är en annan grupp som är verksam på CKMF. De forskar bland annat kring hormonproducerande tumörer och tumörer i hormonproducerande organ, samt kring D-vitaminbrist och kalkreglering. Under åren har man också byggt upp en biobank med tusentals vävnadsprover.

Gruppen har varit igång sedan 80-talet, producerat en lång rad avhandlingar och professorn Per Hellman ser många fördelar med att hyra in sig på CKMF.

- Eftersom vi kan utnyttja utrustningen tillsammans blir hyran lägre, säger han. Dessutom kan vi hjälpa varandra. Kör man fast finns det kunskap runt hörnet och det är lätt att be om en åsikt kring ett specifikt problem, eller kanske låna en buffert av grannen. Av och till arrangeras det också seminarier.
Om ett år kommer CKMF flytta till helt nybyggda lokaler i anslutning till Rudebecks labb, strax utanför sjukhusområdet.

För Lars Påhlman har CKMF i första hand varit en resurs. Han och hans forskargrupp genomför bland annat studier kring olika typer av behandling av rektalcancer och använder mestadels register och statistiskt material i stora databaser. Därför har man inte haft något behov av att hyra in sig i laboratoriemiljö, men CKMF har ändå tjänat som en kunskapsbank.

- Vi har tagit hjälp av CKMF i flera studier för att få hjälp med att specifika frågor, säger Lars Påhlman. Det har hänt att vi stångat våra pannor blodiga och då är det utmärkt att det finns någon som kan komma med nya infallsvinklar.