tumblr hit tracking tool

Utrustning

Snabbare bakterieanalyser – dygnet runt

Av Mats Holmström 2013-10-03
Idag, den 3 oktober, invigdes ett nytt system för automatiserad diagnostik av bakterieinfektioner på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Maskinen är enligt uppgift den första av sitt slag i Sverige. Den arbetar dygnet runt och odlingssvaren blir klara snabbare än förut. Den är 23 meter lång och tar upp ett halvt våningsplan i laboratoriehuset, meddelar man.

– Snabba analyser är mycket viktigt för framtidens sjukvård, då den ökande antibiotikaresistensen gör det svårare för oss att hitta rätt behandling, kommenterar Tobias Allander verksamhetschef på Klinisk mikrobiologi.

Hittills har man ofta kunnat gissa sig till rätt behandling i väntan på svar, men det kommer enligt Allander att bli svårare i framtiden.

– För de svårast sjuka patienterna, kan några timmars tidsvinst vara livsavgörande, konstaterar han.

De senaste 100 åren har odling av bakterier i princip gjorts på samma sätt. Det har genomförts genom att stryka ut provet på agarplattor och titta efter bakterieväxt på plattorna nästa dag. Den nya utrustningen hanterar hela denna process automatiskt och resultatet blir därmed snabbare och säkrare, konstaterar man på Karolinska Universitetssjukhuset.

Fakta: I det nya systemet fotograferas odlingsplattorna digitalt och läses av på bildskärm. En mjukvara hjälper till med tolkningen av bilderna och de odlade bakterierna artbestäms med masspektrometri. Mer än 1000 odlingsprover per dag kan tas om hand av den nya utrustningen, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan Karolinska Universitetslaboratoriet och det holländska innovationsföretaget BD Kiestra.