tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Sömnbrist ett globalt problem

Av Martin Hagwall 2015-03-15
Ett första steg till bättre vila kan vara att utreda risken för en underliggande sömnstörning
Royal Philips släppte idag "Sömn: Et globalt perspektiv", en rapport som belyser sömntrender och vanor och som bygger på en undersökning av nästan 8000 personer i 10 länder.

Rapporten, som är ett stöd för World Association of Sleep Medicine´s årliga World Sleep Day, visar att oro för jobb, pengar och ekonomi var de faktorer som påverkar sömnen mest. Vidare, medan sömn är erkänt viktig för hälsa och välbefinnande, så vidtar de flesta människor inte några åtgärder för att förbättra den.

Ett första steg till bättre vila kan vara att utreda risken för en underliggande sömnstörning. En betydande andel av jordens befolkning uppskattas lida av störd sömn, och sömnapné är en av de vanligaste sömnstörningar som ofta är odiagnostiserade. Ta reda på om du kan vara i riskzonen genom att ta sömnapnétestet.

Ett första steg till bättre vila kan vara att utreda risken för en underliggande sömnstörning

Förutom att åtgärda potentiella sömnstörningar, är det viktigt att anamma beteenden som kan förbättra din sömn. Livets stressfaktorer kan ge störd nattsömn, men små förändringar kan hjälpa till att minska stressen och förbereda kroppen för vilan den behöver.