tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Stöd och motivation till patienten

Av Thomas Ehrengren 2014-03-27
Anna-Maria Ek med kollegor inom affärsområdet adherence på Health Solutions i Luleå
Affärsområdet adherence startades av Health Solutions 2006. Sedan dess arbetar sjuksköterskor från ett supportcenter i Luleå med uppgift att vägleda patienter till en bättre och säkrare läkemedelsanvändning.

– Ökad kunskap hos patienten om sin respektive diagnos och behandling gör denne mer följsam till behandlingen. Genom att vi kan ge stöd och motivation i dessa frågor genom våra stödprogram så kan vi tillsammans påverka behandlingsresultatet i rätt riktning, säger Anna- Maria Ek, affärområdeschef inom adherence på Health Solutions.

Diagnosspecifika patientstöd

I dag erbjuder Anna-Maria och hennes kollegor diagnosspecifika patientstödprogram för diagnoserna MS, reumatiska sjukdomar, psoriasis, överaktiv blåsa, diabetes och allergi. Patienterna får rekommendation om patientstödet antingen vid läkarbesöket eller vid uttag av medicinen på apotek.

– Ja, det handlar om ett stöd för att patienterna ska stå kvar på sin behandling och fullfölja den över tid på bästa sätt och för bästa resultat. Det handlar om att ta sitt läkemedel enligt ordination, att ta rätt dos och enligt rätt tillvägagångssätt. Uppföljningen sker via telefon, sms och mail och stödprogrammen pågår oftast under ett år, förklarar Anna-Maria.

Programmen innefattar telefonsamtal och löpnande kontakt via mail och sms för information, frågeställningar och inte minst för motivation. Programmen är individanpassade med fokus på aktuell diagnos, följsamhet till behandling och även motivation till allmänt sunda och hälsosamma vanor.

– Innehållet i mailen bygger på efterkommande samtal och är delvis standardiserade men så individuella som möjligt. Kunskap om individuell diagnos och en förståelse för hur levnadsvanor kan påverka välmående ger motivation till sunda och hälsosamma vanor och därmed en adderande effekt till behandlingsresultatet.

Livsstilsguiden inspirerar

Inom affärsområdet adherence erbjuder man också stöd i form av programmet Livsstilsguide. Livsstilsguide är inte kopplat till någon läkemedelsbehandling utan fungerar som ett stöd för personer som vill förändra och förbättra sina levnadsvanor, men kanske har svårt att hitta motivationen att komma igång. Tjänsten erbjuds till privatpersoner och till företag. För många patienter med kroniska sjukdomar är det egna hälsoarbetet extra viktigt.

Det är tydligt att det finns ett värde i att jobba med motiverande samtal i kombination med ITK-verktyg. Det ökar klientens motivation och tilltro till sin egen förmåga

– Vi kan till exempel komma överens med arbetsgivare om att coacha deras personal i det programmet. Vi erbjuder deras personal hälsovägledning och coachning för bättre levnadsvanor som en del av organisationens friskvårdsarbete. Livsstilsguide har sex olika inriktningar, men alla inriktningar går delvis in i varandra, så man berör samtliga områden.

Målet med Livsstilsguide är att inspirera till bra levnadsvanor. Livsstilsguide börjar med en livsstilsenkät där man bland annat får gradera sin vilja till förändring. Sedan följer upprättande av hälsoplan och även här fortsatt uppföljning via samtal, mail och sms, konstaterar Anna-Maria Ek och avslutar:

– Vi har genomfört en studie där vi guidat 180 personer och resultatet visade att över 90 procent förbättrade sina levnadsvanor med vårt stöd. Det är tydligt att det finns ett värde i att jobba med motiverande samtal i kombination med ITK-verktyg (informations- och kommunikationsteknik). Det ökar klientens motivation och tilltro till sin egen förmåga. klienterna utvecklar verktyg för att förbättra och behålla sunda levnadsvanor i sin vardag.