tumblr hit tracking tool

Utrustning

Vårdens madrasser ofta kontaminerade

Av Stefan Andersson 2016-04-08
Även madrasser som ser hela ut på insidan kan innehålla kroppsvätskor och bakterier från tidigare patienter.
Upp emot en tredjedel av de svenska vårdmadrasserna kan vara kontaminerade. Amerikanska och brittiska myndigheter har sedan flera år utfärdat varningar.

Efter att brittiska MHRA fått in ett flertal rapporter om skadade madrassöverdrag med kontaminerade innermadrasser som följd utfärdades ett Medical Safety Alert där man varnade för att ”undersökningar visat att det finns en utbredd brist på system för inspektioner med täta kontroller av yttre skador och inre kontamination”.

Amerikanska FDA har konstaterat att de är ”bekymrade över att vätskeintrång från slitna eller skadade madrasskydd kan vara utbrett och underskattat av vårdgivare, vårdpersonal och andra anställda inom vården”.

Risk för smitta

När blod och kroppsvätskor från en patient tränger in i madrassen riskerar dessa att tränga ut ur madrassen vid senare tillfällen och därigenom smitta kommande patienter som använder madrassen. Ytterligare en risk är att patientens rörelser kan få små partiklar med bakterier (aerosoler) att virvla upp ur madrassen och smitta genom luften.

När Petronella Hamnmark, enhetsledare för avdelning 83 på Södersjukhuset, för några månader sedan gjorde en inventering av madrasserna var det i första hand för att kontrollera komforten. Resultatet visade dock att flera madrasser bar kroppsvätskor från tidigare patienter.

 – Vi hade inte en hygienaspekt, men det blir ju förslitningar på madrass-skydden som gjort att det läckt igenom till själva innermadrassen, konstaterade hon.

"Det var ju en del urinläckage och avföringsläckage"

Samma sak hände på Sahlgrenska universitetssjukhuset där Håkan Benjaminssson lät göra en inspektion av madrasserna på sin enhet. Ungefär en femtedel av madrasserna var kontaminerade och fick kasseras.

 – Vi spritar ju alltid madrasserna innan vi lägger en ny patient på en madrass, men blir det sådana här osynliga hål så märker man inte det på madrassen förrän man plockar bort skyddshöljet, menar han.

Omfattande problem

Benjaminsson berättar vidare att han tror att det är många fler madrasser som skulle behöva bytas ut och att det sannolikt inte görs kontroller av madrasserna tillräckligt ofta.

 – Jag tror absolut att det kan vara så att många inte har kunskaperna kring det här. Överdragen vi har är blåa och de ser ju jättehela och fina ut. Men är det ett litet, litet hål i den så kan det vara en jättestor fläck inuti. Just våra madrasser hade inte så extrema fläckar, men det var ju en del urinläckage och avföringsläckage. Man ska ju lägga en madrass som man gärna själv vill ligga i, säger Benjaminsson.

Det är svårt att säga hur utbrett problemet är i Sverige, men siffror från en brittisk undersökning visar att det under de senaste åren pendlat mellan 20 och 40% av madrasserna som är kontaminerade. Staffan Esséus, som utfört madrassinspektioner runt om i hela landet, menar att situationen i Sverige troligen liknar den brittiska.

 – Min uppfattning är att det här är ett omfattande problem. Vi har en situation där närmare tredjedel av madrasserna på våra sjukhus kan vara kontaminerade. Det är dock ganska stora skillnader mellan olika regioner och generellt sett är skicket på madrasserna bättre på de sjukhus där man öppnar överdraget och tittar på innermadrassen innan en ny patient läggs in, avslutar Esséus.