tumblr hit tracking tool

IT

Vårdplanering i realtid

Av Thomas Ehrengren 2014-02-17
System för återkoppling i realtid är Health Solutions grundidé
En tanke om att göra information om patientens sjukdom och behandling tillgänglig i realtid är grunden till att apotekaren Joakim Söderberg startade Health Solutions 2001. Idag erbjuder bolaget förutom beslutsstöd för vården även tjänster för att följa upp patienternas läkemedelsanvändning.

– Verksamheten har byggts upp stegvis och ett effektivt resursanvändande inom vården var ett viktigt mål från start. De första åren handlade det mycket om att bygga kvalitetsprogram och att genomföra kortare kvalitetsstudier och mätningar med vården eller läkemedelsindustrin som uppdragsgivare. Det här var cirka 15 år sedan så det här med återkoppling i realtid hörde inte till vanligheterna då, berättar Joakim.

Utmanade journalsystemet

När Health Solutions 2003 fick i uppdrag att bygga ett beslutsstöd för diagnosen HIV på Huddinge och Sahlgrenska sjukhuset utgick man från samma grundtanke. Istället för att bygga ett register skulle ett system skapas som är bra och informativt direkt för varje enskild patient. På sätt och vis vände man då på logiken med journalsystem och kvalitetsregister som traditionellt använts inom vården.

– Ja, journalsystem kan man beskriva som digitaliserade papper. Som patient har du din egen mapp som man sedan tittar på vid nästa besök hos läkaren, kanske ett år senare. Man aggregerar alltså inte data och får då exempelvis ingen överblick över hur det går för hela kliniken.

– Med våra beslutsstöd med återrapportering i realtid skapas dels grafer och annan information om patienten som är till hjälp för denne direkt på plats hos läkaren men som också aggregeras in i klinikens egna statistik i realtid. Tidigare gick man mer på magkänsla när det gäller läget i stort på kliniken, förklarar Joakim Söderberg (foto).

Idag finns Health Solutions applikation för HIV i samtliga landsting i Sverige samt i ytterligare sju länder. Den snabba utvecklingen skapade ett behov av en plattform som bland annat kortade ner programmeringstiden på varje enskild klinik. Plattformen fick namnet RealQ och är med i erbjudandet sedan 2007.

– Ja, eftersom alla system vi levererar är anpassade till varje enskild kliniks förutsättningar och önskemål konstaterade vi att det började bli ohållbart att bygga varje system från grunden, vilket innebar ett programmeringsarbete på cirka nio månader. Nu tar samma arbete två veckor vilket gör att vi kan fokusera mycket mer på verksamhetsanpassning av applikationen.

Adherence och farmaci

Under åren har områdena adherence och farmaci lagts till i Health Solutions erbjudande. Förutom ett effektivt, individfokuserat beslutsstöd för vården så hjälper man här till med att ge patienter med kroniska sjukdomar bättre förutsättningar för att följa sin behandling. Affärsområdet Adherence startade Joakim tillsammans med Thomas Ehrengren 2006 och sedan dess arbetar sjuksköterskor från ett supportcenter i Luleå med uppgift att vägleda patienter till en bättre läkemedelsanvändning. Verksamhetens har idag läkemedelsföretag som huvudkundgrupp och patienterna får rekommendation om patientstödet antingen vid läkarbesöket eller vid uttag av medicinen på apotek.

Svensk sjukvårdspersonal är oerhört duktiga på sina områden, det vi vill göra är att föra över denna kunskap till en effektiv och modern applikation

Inom det senast tillkomna affärsområdet farmaci, som startade 2009 i samband med avregleringen av apoteksmarknaden, erbjuds apotekskedjorna också systemlösningar och tjänster. Genom affärsområdet, med kontor i Uppsala, sluter man en cirkel då man på Health Solutions anser att tillgång till kvalitetssäkrad information kring läkemedel och läkemedelsbehandling är lika viktigt som information i realtid om patienten och dess behandling.

Applikationer för 19 diagnoser

Joakims grundidé om system för återrapportering i realtid har alltså utvecklats till en bred verksamhet med 35 anställda. Genom RealQ har man idag applikationer för 19 olika diagnoser i drift, huvuddelen inom infektion och onkologi.

– Det stämmer. Utvecklingen har varit bra och jag tror att en stor del av anledningen är att vi levererar lika delar IT som kunskap då all vår personal är medicinskt utbildad. Jag tror mycket på grundidén om återrapportering i realtid och att dela hälso- och vårdinformation mellan vårdpersonal och patient. Sådana system behövs i dag då vården bland annat står inför ökade effektivitetskrav.

– Svensk sjukvårdspersonal är oerhört duktiga på sina områden, det vi vill göra är att föra över denna kunskap till en effektiv och modern applikation, avslutar Joakim Söderberg.